Strona główna

Oferta

Uprawnienia firmy BHP Ekspert

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT - wózki jezdniowe podnośnikowe

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT - wózki jezdniowe podnośnikowe

Zaświadczenie - Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - przeglądy okresowe

Zaświadczenie - Prawidłowe użytkowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - przeglądy okresowe

Certyfikat - Zjawisko mobbingu w stosunku pracy. Dyskryminacja w polskim prawie pracy.

Certyfikat - Zjawisko mobbingu w stosunku pracy. Dyskryminacja w polskim prawie pracy.

Dyplom - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

Dyplom - Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

Zaświadczenie - Instruktor wykładowca prowadzący szkolenia dla operatorów pilarek mechanicznych

Zaświadczenie - Instruktor wykładowca prowadzący szkolenia dla operatorów pilarek mechanicznych

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Certyfikat ukończenia warsztatu „Postępowanie powypadkowe – prowadzonego przez Bogdana Rączkowskiego

Certyfikat ukończenia warsztatu „Postępowanie powypadkowe – prowadzonego przez Bogdana Rączkowskiego"

Certyfikat uczestnictwa w  VII Ogólnopolskim Kongresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Certyfikat uczestnictwa w VII Ogólnopolskim Kongresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Certificate of the copletion of course attended a safe replacement if the gas cylinder in trucks

Certificate of the copletion of course attended a safe replacement if the gas cylinder in trucks

Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i osób kierujących pracownikami

Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i osób kierujących pracownikami

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium Hakowy sygnalista

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium "Hakowy sygnalista"

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z obsługi wózków jezdniowych

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z obsługi wózków jezdniowych

Certificate of completion of seminar. Completed a seminar Hook Operator

Certificate of completion of seminar. Completed a seminar Hook Operator

Program szkolenia bezpieczna wymiana butli gazowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

Program szkolenia bezpieczna wymiana butli gazowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Seminarium dla firm organizujących szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydany przez Urząd Dozoru technicznego

Seminarium dla firm organizujących szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydany przez Urząd Dozoru technicznego

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - Wypadki przy pracy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia - Wypadki przy pracy

Programy szkoleń Obsługa wózków jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

Programy szkoleń Obsługa wózków jezdniowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

Dyplom ukończenia studnió w UKW w Bydgoszczy - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, kierunek edukacja

Dyplom ukończenia studnió w UKW w Bydgoszczy - Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, kierunek edukacja

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozór

Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozór

Dyplom magistra UKW w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, kierunek edukacja techniczno-informatyczna w specjalności nauczycielskiej

Dyplom magistra UKW w Bydgoszczy Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, kierunek edukacja techniczno-informatyczna w specjalności nauczycielskiej

Przyrzeczenie ratownika WOPR

Przyrzeczenie ratownika WOPR

Certificate of the completion of course. Completed a course for drivers of power truck and a safe replacement of the gas cylinder

Certificate of the completion of course. Completed a course for drivers of power truck and a safe replacement of the gas cylinder

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz nauka bezpiecznej wymiany butli gazowej

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz nauka bezpiecznej wymiany butli gazowej

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium dla instruktorów - wykładowców dla kierowców wózków widłowych

Zaświadczenie o ukończeniu seminarium dla instruktorów - wykładowców dla kierowców wózków widłowych

Certyfikat ukończenia szkolenia z oceny ryzyka zawodowego i wypadków w czasie pracy

Certyfikat ukończenia szkolenia z oceny ryzyka zawodowego i wypadków w czasie pracy

Ochotnicza Straż Pożarna - legitymacja członkowska

Ochotnicza Straż Pożarna - legitymacja członkowska

Zapraszamy do współpracy

Dlaczego warto współpracować z firmą BHP EKSPERT?

Firma BHP Ekspert powstała w 2010r. Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w organizowaniu kursów na wózki jezdniowe.

Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń BHP wszystkich grup zawodowych. Zajęcia szkoleniowe odbywają się u pracodawcy lub w siedzibie naszej firmy, w zależności od decyzji zleceniodawcy. Zapewniamy: indywidualne podejście do Klienta, profesjonalną i terminową realizację usług oraz poufność powierzonych danych i informacji. Swoim zasięgiem działania obejmujemy województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.