Strona główna

Oferta

Szkolenia PPOŻ

Szkolenie PPOŻ i Ewakuacji Pracowników

Szkolenia PPOŻ


Szkolenie skierowane jest dla osób wyznaczonych w firmach do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z problematyką bezpieczeństwa pożarowego w firmach, instytucjach, zakładach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ewakuacyjnych oraz gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.


Ramowy program szkolenia:

  • regulacje prawne z ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą;
  • klasyfikacja obiektów pod względem warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • zasady przeprowadzania ewakuacji w sytuacji zagrożenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia. Oznakowania i znaki bezpieczeństwa. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym;
  • zapoznanie z podręcznym sprzętem gaśniczym. Przepisy dotyczące dróg przeciwpożarowych oraz zaopatrzenia w wodę;
  • odpowiedzialność karna.

Zapraszamy do współpracy

Dlaczego warto współpracować z firmą BHP EKSPERT?

Firma BHP Ekspert powstała w 2010r. Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w organizowaniu kursów na wózki jezdniowe.

Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń BHP wszystkich grup zawodowych. Zajęcia szkoleniowe odbywają się u pracodawcy lub w siedzibie naszej firmy, w zależności od decyzji zleceniodawcy. Zapewniamy: indywidualne podejście do Klienta, profesjonalną i terminową realizację usług oraz poufność powierzonych danych i informacji. Swoim zasięgiem działania obejmujemy województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.