Strona główna

Oferta

Uprawnienia energetyczne

Kursy na uprawnienia energetyczne grupa I, II, III

Uprawnienia energetyczne


Grupa 1. Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:


 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci energetyczneznej bez względu na napięcie znamionowe;
 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 rozporządzenia;
 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy łącznie od 20 kW wzwyż;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2. Urządzenia zużywające ciepło, paliwa stałe i płynne oraz przetwarzające i przesyłające ciepło:


 • kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda;
 • sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Sieci, urządzenia i instalacje gazowe, służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, magazynowania i zużywające paliwa gazowe:


 • kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda;
 • sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
 • urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
 • urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Ww. szkolenia oferowanie są w ramach współpracy naszej firmy z
Bydgoskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego - Ośrodekiem Szkoleniowym w Mogilnie.Zapraszamy do współpracy

Dlaczego warto współpracować z firmą BHP EKSPERT?

Firma BHP Ekspert powstała w 2010r. Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w organizowaniu kursów na wózki jezdniowe.

Specjalizujemy się w organizacji i prowadzeniu szkoleń BHP wszystkich grup zawodowych. Zajęcia szkoleniowe odbywają się u pracodawcy lub w siedzibie naszej firmy, w zależności od decyzji zleceniodawcy. Zapewniamy: indywidualne podejście do Klienta, profesjonalną i terminową realizację usług oraz poufność powierzonych danych i informacji. Swoim zasięgiem działania obejmujemy województwa: kujawsko-pomorskie i wielkopolskie.